همکاری با ما

باور ما بر این است که آموزش کارشناسان جهت کسب مهارت و الزامات شغلی آسان ترین برنامه مدیریت موثر منابع انسانی یک سازمان است و سخت ترین مرحله آن ایجاد تعهد درونی نسبت به رعایت مسئولانه مفاد قرارداد کاری است. به عبارت دیگر صرف اینکه مدرکی هرچند بسیار با کیفیت در جیب من باشد به معنی توان انجام کار و پیشبرد موثر اهداف یک سازمان نیست و تعهد به اهداف عالی سازمان، احترام به سلسله مراتب کاری، مستند سازی حداکثری کلیه فعالیت‌ها، رعایت صداقت و امانت، تعصب و تعهد به پیشرفت و توسعه سازمان، احترام به شخصیت و شان انسانی کلیه همکاران، ارائه انتقادات و پیشنهادات اصلاحی، اجزاء ضروری یک همکاری موفق و رو به جلو می باشد.

تصویر هوایی شرکت سپند پیچ یزد

فرم همکاری با ما

لطفا تمامی موارد را به درستی وارد نمایید.

"(ضروری)" indicates required fields

اطلاعات فردی

نام و نام خانوادگی(ضروری)
محل تولد(ضروری)
تاریخ تولد(ضروری)
نام پدر(ضروری)
وضعیت تاهل(ضروری)
وضعیت خدمت(ضروری)
سرپرست خانواده(ضروری)
وضعیت مسکن(ضروری)
آدرس(ضروری)

اطلاعات تحصیلی و تخصصی

دوره های آموزشی تخصصی یا کارآموزی

لطفا اگر دوره تخصصی و یا کارآموزی را گذرانده اید وارد کنید.

سوابق خدمت در بخشهای دولتی یا خصوصی

سوابق بیمه و درمان

سابقه حق پرداخت بیمه(ضروری)

سیگار می کشید(ضروری)
آیا جراحی نموده اید؟(ضروری)
آیا به بیماری مبتلا هستید؟(ضروری)
آیا نقص عضو دارید؟(ضروری)

مربوط به کار

زمان آمادگی برای شروع کار
آیا محکومیت داشته اید؟
با انجام اضافه کاری در روزهای عادی و تعطیلات موافق هستید؟
با آمدن در شیفت کاری شرکت موافق هستید؟

رزومه مربوط به کار

لطفا در این قسمت رزومه قابل چاپ خود را بارگذاری کنید. فایل ارسالی با فرمت PDF و با حجم حداکثر 1MB باشد.
Max. file size: 100 MB.

تعهد نامه

متن تعهد زیر مورد قبول اینجانب می باشد.