مجله خبری
نمایشگاه

حضور در نمایشگاه  تجهیزات و فناوری‌های ساختمان استان فارس

تهران

حضور در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

نمایشگاه

حضور در نمایشگاه بین المللی صنعت مشهد

خبرنامه سپند پیچ

لوح تقدیر کارآفرین برتر استان یزد

خبرنامه سپند پیچ

پوشش داکرومات چیست ؟

خبرنامه سپند پیچ

پیــچ پایـه نگهدارنده و تنظیـم ارتـفاع ماشین لباس شویی

پوشش داکرومات
خبرنامه سپند پیچ

پوشش داکرومات چیست ؟

داکرومات یک فناوری جدید برای پوشش دهی سطوح فلزی است. در مقایسه با شیوه های قدیمی، آبکاری داکرومات یک فرآیند سازگار با محیط زیست نیز می باشد…

ادامه مطلب »
سازه فضاکار
خبرنامه سپند پیچ

سازه فضاکار چیست؟

سازه فضاکار یا سازه فضایی به سازه‌هایی گفته می‌شود که دارای یک ساختار سه بعدی، سبک و شبیه خرپا است و مانند میله‌های کوچکی می‌باشد که به صورت دقیق بر اساس میزان فشاری که باید تحمل کنند ساخته شده‌اند..

ادامه مطلب »
کاربرد پیچ و مهره در صنعت ساختمان
خبرنامه سپند پیچ

کاربرد پیچ و مهره در صنعت ساختمان

کاربرد پیچ و مهره در صنعت ساختمان
از کـاربــردهای مهـم پیــچ و مهـره می‌تــوان در صنعـت سـاختــمان اشــاره کــرد، پیــچ مـهـــره یــکی از مـهمتـریــن اتــصـالات در اسـکلت فلــزی پیــچ و مهــره‌ای، سـازه‌هـای فلـزی، سـازه هـای فضـایـی و سـازه‌هـای سبــک مــی‌بـاشـــد…

ادامه مطلب »