وب سایت رسمی صنایع مفتولی سپند پیچ یزد

فروشگاه

پیچ استاندارد ANSI/ASMEB16.5

تومان
سایز استاندارد ANSI.ASMEB16.5-2

پیچ استاندارد DIN 2510

تومان
سایز استاندارد DIN 2510

پیچ استاندارد DIN 835

تومان
پیچ استاندارد DIN 835

پیچ استاندارد DIN 938

تومان
پیچ استاندارد DIN 938

پیچ استاندارد DIN 975

تومان
پیچ استاندارد DIN 975

پیچ استاندارد DIN 976-1

تومان
سایز استاندارد DIN 976-1